Индивидуална оценка да замени ТЕЛК предлагат работодателите

Три дни след като по разпореждане на премиера Бойко Борисов от Здравното министерство бе оттеглен проекта за промени в медицинската експертиза от АИКБ възнегодуваха от непоследователната политика в здравната сфера. 

В открито писмо до премиера Бойко Борисов, здравния министър Кирил Ананиев и социалния му колега Бисер Петков от Асоциацията на индустриалния капитал пишат, че проблемите остават и се задълбочават от липсата на решение.

 

Като решение на проблемите от асоциацията предлагат оценката ТЕЛК да бъде заменена от индивидуални оценки от специалисти.

Оценката трябва да има правна стойност и да гарантира по закон, че болният от диабет ще получи необходимите му медикаменти, диета и редовни прегледи за проследяване на кръвната захар; човекът с физически дефицит ще може да има подходяща инвалидна количка, лична помощ и подкрепа от колега, минал вече през тежките преживявания, довели до увреждане; всеки незрящ ще може да има подходящата за него лупа, говореща програма или друго помощно средство, което да му помогне да функционира като всеки друг гражданин и така нататък, и така нататък. Целта е да има подкрепа за всеки човек за независимост, трудова и социална реализация, пишат от АИКБ.

Според тях новият вид документ трябва да служи и за оценка на работоспособността на упражняваната професия или за насочване към други дейности, които не вредят на здравето.

Осигурителят да дава оценка на хората с увреждания в трудоспособна възраст. "Негова комисия да оценява остатъчната работоспособност и да дава препоръки за вграждането им в трудовия процес в предприятието или за насочване към трудовия пазар", пишат от АИКБ като искат конкретика за трудовите възможности и трудова рехабилитация.

Според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания "увреждането се предизвиква от бариерите в средата - физически, психологически, културни - пред които се изправя един човек с функционален дефицит". Това означава, че не функционалният дефицит, а бариерите в средата правят човека такъв с увреждане, тълкуват от АИКБ. Според тях, проблемът с разбирането на определението идва от това, че приемаме за безспорен факт твърдението, че хората с увреждания са болни, имат диагнози и намалена работоспособност.

У нас решението на ТЕЛК е най-универсалният документ в държавата, констатират от организацията. Той осигурява достъп от пенсия до синьо картонче за безплатно паркиране и безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП до възможност за създаване на специализирано предприятие и ползване на еврофондове.

"Онова, което ТЕЛК-ът не дава, са точно нещата, от които се нуждаят хората с увреждания - достъпна среда, включително и жилищна, достъпен транспорт, съвременни (а не морално остарели) технически помощни средства, лична помощ и достъп до образование. Мизерните помощи, които вървят с ТЕЛК-а, не помагат на никого", признават от АИКБ. Въпреки това те не подминават и случаите на неправомерно домогване до тези преференции.

Сферата на медицинската експертиза е една от най-нереформираните системи от 28 години. Погрешната реформа е много по-лоша от липсата на такава, констатират от АИКБ.

Според асоциацията, ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по уврежданията ще бъде безполезна. 

Фалшиви инвалиди ще продължават да получават средства, предназначени за хората, на които наистина са необходими. Настоящият модел ощетява хората с увреждания и облагодетелства користно употребяващите придобивките от него, пишат от работодателската организация.

От АИКБ искат допълнителното месечно заплащане на лицата с увреждания от осигурителя да бъде обвързано със заетостта на работещия. Не следва да се изплаща такава компенсация при пълна осем часова заетост.

Месечната издръжка поради увреждане трябва да замести пенсията по инвалидност при хората в предпенсионна възраст, които не са успели да натрупат трудов и осигурителен стаж. Тя трябва да се изплаща докато дефицитът не бъде компенсиран и докато не бъдат премахнати бариерите в средата.

Очакваме обсъжданията да продължат до постигане на истинска съдържателна реформа, без която моделът "болен здрав носи" ще продължи да разпада социалния характер на държавата, пишат от АИКБ.

Източник:
https://news.bg/politics/individualna-otsenka-da-zameni-telk-predlagat-rabotodatelite.html