Японски дизайнер създаде универсален шрифт. Могат да го ползват и зрящи и незрящи.

   Дизайнерът Косуке Такахаши е създал шрифта  „Braille Neue“, съвместяващ латинската азбука и японската писменост с изпъкнали брайлови символи.   Това ще помогне за по-честото използване на брайловата азбука, с която си служат незрящите. Засега, заради допълнителното място, което тя заема дизайнерите постоянно се отказват от нейното използване на публични места и на печатни изделия, съобщава „n+1”, цитирайки Такахаши.  

  Смята се, че брайлът съдържа символи, които могат да се докоснат само с пръсти, но това усложнява използването на универсалния шрифт при по-големи надписи. И по-рано са правени подобни  универсални шрифтове, но тогава брайлът е бил съчетаван само с латинската азбука. Чрез  символите в Braille Neue дизайнерът е представил не само  стандартна версия, но и Braille Neue Outline – универсален шрифт, поддържащ както японските, така и латинските графеми. 

 

Превод:
Александър Велков
 
Източник:
https://hightech.fm/2018/04/09/braille-neue