Хората с увреждания излизат на шести национален протест пред Министерски съвет

Родители на деца с увреждания и близки на инвалиди излизат на шести национален протест. Близо 20 неправителствени организации от 10 града в страната ще подкрепят недоволството им с настояване за’’Гарантиране на лична помощ за деца/лица с увреждания и нови политики по уврежданията".

Сборният пункт в София е 11 часа пред Президентство. След това протестиращите трябва да потеглят към НДК като ще спрат за час пред сградата на Министерския съвет.

 

За последните промени, които засягат хората с увреждания, протестиращите заявяват: "За да говорим за реална интеграция на хората с увреждания, следвайки ценностите заложени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, предлагаме изцяло нова концепция: 1. С козметични промени в Закона за интеграция на хората с увреждания няма да се подобри положението им, защото законът е остарял като философия и подход. В резултат на неговото приложение хората остават изолирани, необразовани, безработни и бедни".

Според тях е нужно да се тръгне от преминаване към нова система за оценка на увреждането и потребностите на човека, породени от това увреждане, но с цел социалното му включване в общността – детската градина, училището, университета, пазара на труда и пр. Медицинската оценка трябва да се съдържа в една разширена епикриза, която да показва трайния дефицит на органи. Освен това тя трябва да се използва като база за комплексна индивидуална оценка, която включва нуждата от рехабилитация, технически помощни средства, медицински изделия, лична помощ, адаптиране на жилище или лично превозно средство, помощ в дома, в училище, на работното място. Тази оценка е нужно да се осъществява от екип специалисти в различните области към местните структури на Агенцията по уврежданията, а не на Агенцията за социално подпомагане и да се повтаря периодично – особено при децата и при промяна на обстоятелствата.

От своя страна техническите помощни средства трябва да включват всякакви устройства ниско- и високотехнологични, които компенсират дефицита на човешкото тяло и сетива, предизвикан от заболяването. А видът и размерът на индивидуалната подкрепа следва да включват: месечна издръжка поради увреждане, технически помощни средства, лична помощ - подкрепа в дома, на работното място и др.

"Въз основа на тази оценка трябва да се формира личен бюджет на човека. финансиране на всички пера по един закон (въвежда се понятието "личен бюджет"), в който Личната помощ е ясно регламентирана. Въвеждането на този подход изисква преструктуриране и овластяване на съществуващата Агенция за хората с увреждания, която трябва да бъде наречена просто Агенция по уврежданията. Тя трябва да получи отговорност, свързани както с индивидуалния подход и оценка на увреждането, така и със социалната реализация на всеки човек с увреждане (здравеопазване, образование, заетост и пр.), в това число и за достъпността на средата", посочват още протестиращите.

Те мислят още, че трябва да се преосмисли и реформира механизмът за консултиране с организациите на хора с увреждания (тези за хора с увреждания са доставчици на услуги и те не следва да участват в консултативния процес за политики по уврежданията). Със сигурност трябва да се раздели политическото участие на организациите от субсидирането им – подобно смесване води до конфликт на интереси.

Министър Петков: Ценим вашето мнение

Пресцентърът на социалното ведомство пък информира вчера, че министър Бисер Петков се е срещнал с родители на деца и младежи с трайни увреждания по повод заявеното от тях намерение за протест. Министърът увери присъстващите, че Министерството на труда и социалната политика води разговори не само с Национално представителните организации на и за хората с увреждания, но и с организациите, които не са представени в този съвет.

"Ние ценим вашето мнение, изразени позиции и предложения за решаване на проблемите на хората увреждания", ги е уверил министърът. Целта на срещата е била обсъждане какво е направено до момента и какво още трябва да се направи.

На разговора родителите са деца с увреждания са поставили проблеми, с които се сблъскват и необходимостта от законодателни промени за създаването на условия за реална интеграция на децата им. Родителите настояват за провеждането на политики за инвалиди, които да създават условия за компенсиране на индивидуалните им потребности. За целта те искат да се приеме Закон за личната помощ, който ще даде възможност услугите да достигнат до дома и изготвяне на социална оценка на потребностите за установяване на последствията от увреждането.

Министър Петков е уверил присъстващите, че ведомството е запознато с техните искания и че правителството сериозно обсъжда решаването на въпроса с неравнопоставеността по отношение на по-значителната финансова подкрепа за семействата на деца с увреждания до 18 г. и значително по-ниския размер на подкрепата след навършване на пълнолетие на тези деца. По време на разговора е обсъдена и темата за промяна в начина на отпускане и контрола върху целевите помощи за приспособления, съоръжения и медицински изделия, както и създаването на социални услуги за възрастни като практически действия за прилагане на Стратегията за дългосрочна грижа.

Петков е поел ангажимента министерството да направи подробен финансов анализ на целия публичния ресурс, който се изразходва за политики за хората с увреждания и обеща да запознае премиера и министрите на здравеопазването и на образованието с предложенията за повишаване на ефективността от използването му.

Протестите започнаха през 2015 г. с искане на родителите на деца с увреждания за по-адекватни грижи и услуги за децата им. През 2016 г. точно преди един от протестите правителството (вторият кабинет "Борисов") спешно прие увеличение на помощите за децата с най-висока степен на увреждане (над 90%) и по-малко за останалите степени, които след това намериха място и в бюджета за 2017 г.

Източник:
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/04/18/3164407_horata_s_uvrejdaniia_organizirat_shesti_nacionalen/