Незрящ програмист от Гродно е един от победителите в конкурса "100 идеи за Беларус"

  Днес в Минск се проведе републиканският конкурс "100 идеи за Беларус". От 120 проекта бяха избрани 16-те най-добри.

  Един от победителите стана, обучаващият се в  Държавният  колеж по техника, технология и дизайн в Гродно Петър Иванович. Петър е на 21 години и не вижда от дете. У младежа се е запазило само светоусещането - възможността да се отличава светлина от тъмнина. Въпреки това той получава възможност да учи за програмист.

За да има възможност да се обучава пълноценно той инсталирал на Нотбука си    и усвоил до съвършенство програмата за незрящи NVDA, която озвучава всяко докосване на клавиш и компютърна операция.

"Разбирам че на занятията програмата ми може да пречи на колегите ми и винаги работя със слушалки.

  Сега Петър мечтае да организира курсове, където да се обучават хора с неговите затруднения. Стози проект той попадна на финала в конкурса "100 идеи за Беларус".

"Не искам обучението да се свежда само до базовите функции - навигация в менюта, влизане в социалните мрежи, написване на писмо. Такива курсове се водят успешно от Белоруското дружество на инвалидите по зрение.    Имам намерение да обучавам способните младежи да програмират. Могат ли незрящи да работят в IT  сферата. Сигурен съм в това. Разбира се, за такива като мен не е по силите да се занимават с дизайн, но могат в пълна степен да    работят в областта на системното програмиране."

  Младежът се надява, че победата в конкурса ще му помогне да намери по-лесно финансиране, за да наеме помещение и закупи компютри. От проекта вече се е заинтересувал филиала в  Гродно на Високотехнологичния парк.

Превод:
Александър Велков

Източник:
https://www.sb.by/articles/odnim-iz-pobediteley-konkursa-100-idey-dlya-belarusi-stal-nezryachiy-programmist-iz-grodno.html