Хората с увреждания апелират за индивидуална оценка на работоспособността

Петър Кичашки е в инвалидна количка. Работи в Комисията за защита от дискриминация от една година. Много други хора с увреждания обаче не се трудят, не защото не могат, а защото Законът не им позволява. В момента документът, който се издава от комисията за ТЕЛК, оценява работоспособността на човек с потребности в проценти както по основното, така и по съпътстващите го заболявания.

 

Петър Кичашки:

„Ти поставяш на една плоскост човек, който е на инвалидна количка, човек, който е незрящ и човек, който няма един бъбрек. Това са три коренно различни състояния, три коренно различни инструмента. Ти имаш нужда от подкрепа да наваксаш това свое увреждане. Когато имаш липса на бъбрек да речем или имаш някакво хронично състояние – диабет например – това са състояния, които в общия случай не създават такава преграда пред теб като това да ползваш инвалидна количка“

Тази оценка, според Петър Кичашки, става причина за големия брой фалшиви инвалидни пенсии, които се дават. Затова е нужно определянето на работоспособността и помощта, получавана от хората с увреждане, да става по индивидуални критерии.

Петър Кичашки:

„Понякога човек може да има състояние, което не кореспондира с дефиницията на човек с увреждане, такава, каквато е в Конвенцията за правата на хората с увреждания. Обаче въпреки това медицинската оценка да ти даде някакъв процент загубена работоспособност и ти автоматично биваш приравнен на някой, който попада в тази дефициниция.“

– Каква трябва да е тогава индивидуалната подкрепа?

Петър Кичашки:

„Индивидуалната подкрепа трябва да отчита първо какви са индивидуалните потребности на лицето. Ако да речем аз не мога да си вдигам ръката на високо, имам нужда обаче да си взема нещо от рафта вкъщи, трябва да имам асистент, който да може да ми го подаде.“

Правителството и хората с увреждания обсъждат нова концепция за оценка на работоспособността. Според Петър Кичашки освен медицински, експертите трябва да вземат предвид и социалните фактори при определяне на това кой и доколко може да се труди.

Петър Кичашки:

„Когато ти си на количка и не можеш да влезеш в един обект, защото там има две стъпала, кой е виновен – двете стъпала или ти като човек, който не е избрал да е в това състояние? В тоя смисъл стъпалата са част от социален проблем.“

Петър Кичашки е категоричен, че основният проблем при наемането на хората с увреждания много често не е липсата на работоспособност или желание от страна на работодателите, а е свързан с липсата на образование. Той се надява, че с мерките, подготвяни от правителството, ще бъде даден шанс на повече хора да получат нужната квалификация и да извършват труд, който отговаря на възможностите им.

Източник:
https://www.tvevropa.com/2018/04/horata-s-uvrezhdaniya-apelirat-za-indvidiualna-otsenka-na-rabotosposobnostta/