Лекуват безплатно 90 пациенти, изгубили зрението си заради катаракта

Представиха модерен лазер за бърза, контролирана и безболезнена корекция на очни заболявания във Варна

Безплатно лечение на 90 пациенти, изгубили зрението си заради катаракта ще бъде осигурено във Варна. Това каза проф. д-р Христина Групчева, ръководител на катедрата по очни и зрителни науки при представянето на модерна апаратура за бързо, контролирано, безболезнено лечение с минимални странични ефекти. По нейни думи в България все още има слепи хора поради това, че имат двустранна катаракта. „Работим активно върху това да осигурим достъп на всички. Необходимо ни е партньорство от институции и аз се радвам, че Медицински университет - Варна се явява наш перфектен  партньор в желанието ни да осигуряваме очно здраве". В сградата на Университетския медико-дентален център се проведоха демонстративни очни процедури.

 

Представяйки революционния лазер, проф. Групчева отбеляза, че новата апаратура представлява още една инициатива на МУ Варна, която е проект на Катедрата по очни болести и зрителни науки. „Ние сме звеното в България с най-много специалисти, които се занимават с очно здраве. Преди около година затворихме перспектива, която ни дава възможност да произвеждаме специалисти по очни здраве, които са медицински оптици, клинични оптометристи и офталмолози. Благодарение на един приз, който спечели екипът на проф. Златарева, разполагаме с изключително съвременен лазер, който позволява съвременна бърза, безболезнена и контролирана терапия на много ретинални заболявания, едно от които е диабетната ретинопатия. Години наред пациентите употребяваха израза „Този лазер ми изгори окото“. С контролирания лъч на новата апаратура това няма как да се случи. Това е социална придобивка за региона и България, както и придобивка за катедрата.  Такива лазери има само 3 в страната, като единият е във Варна, а другите два – в частни клиники в София.

Заради цялостна кампания, която предстои, в момента МУ - Варна има гост, който се занимава с обучение на офталмолози в света – Стефан Брион от Франция. По негови думи, апаратурата е революционна и ще спести много време и усилия на пациентите, които до този момент са преживявали и доза болка при лечението с досегашните медицински възможности на техниката.

„Една дългогодишна наша работа завърши с успех и този лазер вече е при нас – отбеляза доц. Златарева. С него ще извършим оптимална грижа за нашите пациенти. Дължината на вълната на този лазер осигурява по-прецизно лечение. Целта на това щадящо лечение е да се намали и броя на интраветриалните инжекции, които са друг вариант за лечение на пациентите. Диабетната ретинопатия  е една от водещите причини за слепота и я превръща в социално значимо заболяване. Разчитам на интересни резултати за пациентите“.

Проф. Групчева уточни, че лазерното лечение в България се покрива от Здравната каса, но има известни ограничения. „За съжаление и тази година не бе приета предложената система на Българското дружество по офталмология за обхващане на всички вълни. Това е и причината лазерът да бъде поставен в Университетския медико-дентален център. Това е място, в което лечението става на принципа на свободния пазар. В базата на Очна болница  от 3 години не е инвестиран нито един лев за инфраструктура. Затова ние търсим алтернативни варианти. В момента се работи по разкриването на  Център за очно здраве. От месец май започва инициатива, която ще осигури зрение на двустранно слепи пациенти.

90-те пациенти, които ще бъдат лекувани безплатно, трябва да са двуочно слепи с 20% зрителна острота на по-добре виждащото око. Избрали сме стриктни индикации. Който дойде първи, ще получи лечение. Изискване е хората, които ще бъдат лекувани да бъдат над 18 години. Ще бъдат изследвани предварително - да нямат патология в задния сегмент, която също може да доведе до намалено зрение. Ще бъдат подбрани такива, които имат перпектива след операцията за картаракта да получат отлично зрение. В България проблемът със слепота заради катаракта при деца е решен. Социалната отговорност по отношение на децата е голяма. Невръстни пациенти от малко населено място идват със съдействието дори на кмета на общината за операция. Има съвсем малко деца, които имат нужда от лазерно лечение, при тях се търси и намира спонсор.За съжаление при възрастните не е така. Достъпът до кандидатстване ще става през регистратурата на Университетския медико-дентален център. Цената на една процедура е 50 лв. и се прави на три сеанса, а не както досегашните лазери, които изискваха 6 етапа. Стойността на лазерната апаратура е над 100 000 лв. Социалното ѝ предимство обаче е толкова голямо, че цената не е от значение“ – допълни проф. д-р Христина Групчева.

Източник:
http://www.chernomore.bg/novina-na-denia/2018-04-24/lekuvat-bezplatno-90-patsienti-izgubili-zrenieto-si-zaradi-katarakta