Сградата на Областна администрация получи сертификат за достъпна среда

Областният управител Георги Терзийски получи от Комисията за защита от дискриминация сертификат, с който се удостоверява достъпната среда на сградата на Областна администрация. Това стана на работна среща на КЗД в Ловеч, на която председателят Ана Джумалиева представи дейността на институцията и провеждащата се в момента Национална кампания за достъпна архитектурна среда под наслов „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“. В рамките на кампанията се провежда изследване на достъпността на градската инфраструктура и сградите на публичните институции, като целта е не само да бъдат установени обектите, неотговарящи на изискванията за достъпност, които ще получат препоръки, а впоследствие и санкции, но и да бъдат показани добрите практики, подчерта при връчването на сертификата Ана Джумалиева.

 

Терзийски от своя страна благодари, като подчерта, че направеното в сградата на ОА е от неговите предшественици, но изрази удовлетвореността си, че още през 2007 г. като директор на Инспекцията по труда е осигурил  достъпност до услугите в сградата на институцията. Отношението към хората с увреждания е показател за административна и корпоративна култура, подчерта областният управител.

По време на кампанията, която е безсрочна, КЗД като независим държавен орган по равнопоставеност ще посети институции в цялата страна и ще се срещне с представители на регионалната и местна власт, както и с неправителствени организации, работещи по проблемите на хора с увреждания, за да се акцентира върху проблема достъпна среда и да се активизира процес за решаването му.

В срещата в Ловеч днес  участва почти целия състав на Комисията по дискриминация, а областният управител Георги Терзийски откри форума. „Добре се знае от всички ни тук – изграждането на достъпна архитектурна среда е ангажимент на държавата и общините, като затова и законодателят е помислил и това е уредено с различни нормативни актове. Като областен управител съм спокоен, че сградата на Областна администрация е решила този въпрос преди години. Тя има изградена среда, която осигурява достъп за хората с увреждания и това вие сами видяхте”, каза в началото той, като подчерта, че в последните години се направиха промени, които да дадат възможност на хората с уврежданията да имат достъп до услуги и възможността да упражняват конституционното си право на работа и бъдат все по-интегрирани в обществото ни.

На събитието освен с целите на Националната кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“, присъстващите се запознаха с акценти от работата и правомощията на Комисията.  Джумалиева подчерта, че има жалби и от област Ловеч. През 2015 са постъпили 17 сигнали и са образувани 12 преписки, 2016 жалбите са 14, а образуваните преписки са 6, 2017 – 22 сигнали и жалби, а преписките са 16 и за 2018 г. към момента са постъпили 4 жалби, а образуваните преписки са 2. Разликата между постъпилите сигнали и жалби и образуваните преписки се дължи на това, че често не се отстраняват нередовностите в жалбите своевременно и това води до необразуването на преписките, поясни Джумалиева. Тя информира още, че утре, 27 април, в Затвора – Ловеч, ще бъдат проведени 8 заседания на КЗД, тъй като Комисията разглежда сигнали и на лица, лишени от свобода или изтърпяващи наказания.

По време на срещата в Ловеч бяха поставени два основни въпроса – неработещи звукови светофари в града и пешеходни пътеки, които не отговарят на изисквания за незрящи хора, както и това, че достъпна среда не означава само достъп до сградата, но и достъпни тоалетни например, което не е налично в сградите и особено в училищата.

В срещата участва и Зюлейха Терзиева, регионален представител на КЗД.

Източник:
http://lovechtoday.eu/