Независим живот за хората с увреждания - основна цел реформата, увери Петков

710 са финансираните социални услуги за подкрепа в общността за подкрепа на деца и лица с увреждания. Това са дневни центрове, центрове за социална рехабилитация, центрове за настаняване от временен тип и др. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на конференция на тема: "Инвестиции в независим живот" на Европейския форум по уврежданията, Европейската мрежа за независим живот и Центъра за независим живот в София.

 

По време на конференцията бяха представени Регулациите на Европейския социален и инвестиционен фонд за периода 2014 - 2020 г. и възможностите за подкрепа на независимия живот. Министър Петков увери присъстващите неправителствени организации, че Министерството на труда и социалната политика е техен партньор и има готовност да си сътрудничи с тях. Така че, да бъде постигната промяна на нагласите и хората с увреждания да бъдат пълноценно представени в обществото, както и за създаване на условия за тяхното пълноценно участие в обществения живот.

"Ние работим активно и ще продължим работим с организациите на и за хората с увреждания", заяви социалният министър. Той информира, че към настоящия момент вече активно се работи за реформиране на политиките за интеграция на хората с увреждания. Той визира създадената междуведомствена работна група за подготовката на нов Закон за хората с увреждания като настоя той да бъде направен, така че да гарантира правото за независим живот на хората с увреждания.

Министър Петков посочи, че в новия закон са заложени по-ефективен механизъм за социално включване на хората с увреждания.

Достъпни, качествени и устойчиви социални услуги са целите, които министър Петков изтъкна пред неправителствения сектор за новия проект на закон за социалните услуги.

Източник:
https://news.bg/society/nezavisim-zhivot-za-horata-s-uvrezhdaniya-osnovna-tsel-reformata-uveri-petkov.html