Социалното министерство се загрижи за фирмите вместо за хората с увреждания

Социалното министерство за пореден път показа, че няма идея как да реши проблемите на хората с увреждания. Последните му предложения са толкова неадекватни, че успяха да обединят срещу себе си всички спорещи организации и те се заканиха да отговорят с "брутален протест". Вместо да се концентрира върху адекватното определяне на необходимите средства за всеки болен - което е и поводът за няколкомесечните демонстрации, ведомството предлага данъчни облекчения за фирмите и кооперациите, в които работят хора с увреждания, пише вестник "Сега". Така вместо да се затворят вратичките, през които изтичат парите за хората с увреждания, се отварят нови пробойни. Представителите на майките на деца с увреждания напуснаха възмутено заседанието на работната група, която обсъждаше предложенията. 

 

В неофициално разпространените откъси от проекта (в clinica.bg) се вижда, че социалният министър не разглежда по същество определянето на личната подкрепа на хората с увреждания. Законопроектът в значителна степен копира текстовете на сегашния закон за интеграция на хората с увреждания, като запазва рестрикциите и задълженията на фирмите, които наемат такива хора и искат да ползват публично финансиране. Но са предвидени сериозни облекчения за специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации, членуващи в национално представителните организации на и за хората с увреждания. На тях ще се преотстъпват 50%  от дължимите осигурителни вноски за служителите с увреждания. Предвидени са и данъчни облекчения както за фирмите, така и за хората с увреждания, но какви ще са те, ще се дописва в данъчните закони. Тези предприятия се освобождават от плащането на първите три дни от болничния на човек с увреждане, който е за сметка на работодателя (от четвъртия ден нататък плаща НОИ) - нещо, което не се позволява на други фирми. Те няма да плащат данък сгради и такса смет, освобождават се и от местни данъци при придобиване на имущество. Ако са регистрирани по ДДС, ще им се преотстъпва данък и по тази линия, като тези средства трябва да се инвестират в услуги за служителите с увреждания. От тези облекчения могат да се възползват организации, в които относителният дял на хората с трайни увреждания е над 20%, когато става дума за незрящи и слабовиждащи, над 30%, когато са за хора с увреден слух, и над 50% при сдруженията на хора с други увреждания (тук критерият е леко завишен спрямо сегашното условие да са поне 30%). Всички тези облекчения идват на фона на подновените искания на работодателските организации да се върви в обратна посока и да се премахне съществуващата прекалена защита за хора с увреждания срещу уволнение, която на практика се явява пречка за наемането им.

По отношение на помощите за хора с увреждания, които са основният проблем и причина за продължаващите вече втори месец протести, текстовете са доста общи. Записано е, че те ще се отпускат след индивидуална оценка, изготвена от комисия към Дирекция „Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Комисията ще ползва самооценката на човека, както и информация от институциите. На базата на това ще се отпускат месечни помощи, средства за адаптиране на жилище, асистентска подкрепа и пр. Но и текстовете за индивидуалната оценка, и тези за помощите са без никаква конкретика. Очаква се повече детайли да бъдат разписани в отделни нормативни актове, въпреки че идеята бе точно обратната - те да бъдат събрани на едно място. 

Припомняме, че вчера (16 юли) майките на деца с увреждания напуснаха заседанието на работната група, в която бяха включени през март, и внесоха декларация срещу предложенията. Според тях 70% от текстовете са преписани от стария Закон за интеграция за хората с увреждания, като не е включена нито една от техните идеи. Омбудсманът Мая Манолова обвини Социалното министерство в псевдоремонт. Според нея някои текстове не само не подпомагат заетостта на самите хора с увреждания, а и са дискриминационни спрямо предприятията, които наемат хора с увреждания. "Предвиждат се данъчни и осигурителни привилегии само за работодателите и за предприятия на национално представителните организации", подчерта Манолова.

"Политиката и сега стимулира работодателите, но няма оценка за това доколко е ефективно законодателството в тая насока. Няма и представени оценки върху работата на специализираните предприятия. Това, което държавата отчита като заетост на хората с увреждания, всъщност е заетост на хора с ТЕЛК, които нямат нужда от допълнителни помощни средства и от подкрепа. Хората в инвалидни колички, които ходят на работа, са много малък процент, още по-малко са работещите сред лицата с психични заболявания и интелектуални затруднения. Все още няма определение кой човек е с увреждане, а то е ключово, за да знаеш какъв закон правиш и за кого го правиш", коментира Капка Панайотова от Център за независим живот. "Дебатът върви трудно. В този формат сме предложили повече възможности за интеграция на пазара на труда, като сме разписали по-отчетливо отговорността на работодателите за назначаване на хората с увреждания в предприятията наред със защитената заетост и заетостта в специализирани условия. Това са работни текстове, уговорката за подпомагане само на предприятия - членове на национално представителните организации ще отпадне, когато стигнем до разглеждането на този текст. Разбира се, че когато има един съществуващ закон, не е добре 100%  текстовете му да са абсолютно нови. Когато работната група завърши работата си, ще се разбере каква част от старите текстове са привнесени в новия закон", оправда се социалният министър Бисер Петков.

Източник:
https://www.actualno.com/politics/socialnoto-ministerstvo-se-zagriji-za-firmite-vmesto-za-horata-s-uvrejdanija-news_685282.html