Експозиция на тема "Човешкото тяло"

В рамките на експозицията ще бъдат представени макети от глина на основните човешки органи - сърце, мозък, черен дроб, бели дробове и др. Посетителите ще имат възможност да докоснат както органите, така и модел на човешки скелет, за да придобият максимално реалистична представа за нашият организъм и костна система. Експозицията ще бъде представена на бул. Европа 138 на 9 септември, неделя, между 17.00 и 20.00 ч. и на 10 септември, понеделник, между 13.00 и 16.00 ч. на ул. Цар Симеон 110. До края на месец септември макетите ще бъдат достъпни в клуба на бл. А на бул. Европа 138.