Общо отчетно събрание на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”

Събранието ще се състои на 26 Октомври 2018 г. (петък) от 13.00 ч. в 
залата на читалище "Славянска беседа", на адрес: гр. София, ул. Георги 
С. Раковски № 127.