УС на РО София вече наброява 11 човека

Тримата нови членове са Недялко Димов, Милена Костадинова и Стоянка Куманова.


  Днес, на междинна конференция на пълномощниците по средата на мандата на настоящото ръководство бе решено Управителният съвет на организацията да се увеличи от 9 на 11 човека.
  След кончината на председателя на ТО Запад Петър Йосифов се наложи избирането на още един член на УС. За поста кандидатстваха Милена Костадинова и Стоянка Куманова. След два опита някоя от тях да получи 22 гласа се стигна до предложението на г-н Спас Карафезов за увеличаване състава на УС. За допълнителен, единадесети негов член бе избран Недялко Димов(предложен по-рано от Керанка Милушева, но отказал се от номинацията).
  За член на КС, на мястото на отказалия се поради заминаване в чужбина Георги Гергов, бе избран Ивайло Ковачки, чиято кандидатура бе предпочетена пред тази на Славчо Дедиков.
  Гости на конференцията бяха Васил Долапчиев, който запозна присъстващите с актуалните промени в социалното законодателство и Димитър Петров(Директор на Дирекция "Анализ и управление на трафика"), който отговори на въпроси свързани с достъпността на градския транспорт и светофарните уредби.