Възможност за ползване на фитнес уреди в бл. Б на бул. Европа 138

Помещението с фитнес уредите се намира в клубното помещение на бл. Б 
на бул. Европа 138. То ще е достъпно за желаещите да практикуват всеки 
понеделник, сряда и петък между 18.00 и 20.00. ч.
Фитнеса е предвиден за ползване от членове на ССБ и съотв. на 
спортните клубове на територията на гр. София. Посещенията са безплатни.
С цел запазване настилката и уредите е задължително носенето на друг 
чифт обувки, подходящи за практикуване на такъв тип дейност.
При желание да се ползва определен уред трениращите ще бъдат 
запознавани с неговата специфика и начин на употреба. Тези консултации 
ще бъдат предоставяни от Янко Петров, който е отговарящ за работата на 
фитнес центъра.