Експозицията "Автобуси. Достъпна среда в градския транспорт" се отлага за 14 март

Новата дата за експозицията е 14:март(четвъртък). Часът на 
представянето остава същият(между 13:00 и 14:00), както и мястото - ул. 
"Цар Симеон" 110.