Покана за отчетно-изборно Общо събрание на СК "Успех" София - 29 март 2019 г.

П  О  К  А  Н  А 

Управителният съвет на СК „Успех – София“ Ви кани да присъствате на отчетно-изборно Общо събрание, на което ще се отчете  дейността на клуба през 2018 г и ще се проведе избор на нови ръководни органи на СК.

Отчетно-изборното общо събрание ще се проведе на 29 март 2019 г., петък от 16.00 ч. в залата на клуба на РО София, намираща се на партерния  етаж на бл.1 от Комплекса на слепите, бул. „Европа № 138, София 1360, при следният дневен ред :

1.    Отчетен доклад за дейността на СК през 2018 г.;

2.    Приемане на Програма за дейността през 2019 г;

3.    Избор на Председател и Управителен съвет  на СК; 

При липса на кворум от 50% плюс 1  от членовете на СК в 16.00 ч. на 29.03.2019 г., началото на събранието ще се отложи с 1 час и ще бъде открито в 17.00 ч. на същата дата и същото място!

Членският внос за 2019 г. е в размер на 5.00 лв и може да се плати при Председателя на СК в Клуба на РО София, на ул. „Цар Симеон“ № 110, както и преди или след събранието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /ИВАН БАКЪРДЖИЕВ/