Аудио материали за експозицията "Автобуси. достъпна среда за незрящи в градския транспорт"

Изложбата бе представена на ул. Цар Симеон 110, след което ще бъде разположена в клуба на бл. А на бул. Европа 138, където ще остане до края на май.
Материалите са записани от Радостина Благоева