Различни клиенти - специално внимание Банка адаптира услугите си за незрящи

Михаил Калинин

Банковите услуги са необходими на всички, в това число разбира се и 
на хора, които поради зрителните си увреждания не могат да прочетат 
текста във финансовите документи. До не отдавна не във всички кредитни 
институции се отделяше внимание на клиентите със специфични потребности 
и в частност - с нарушено зрение. Председателят на Руската национална 
банка Елвира Набиулина призна през лятото на миналата година, че все още 
се срещат примери за ограничен достъп до финансовите услуги на 
основание на това, че човек е с увреждане.

Според публикувани неотдавна резултати от изследване, проведено от 
ЦБ РФ, повече от половината от загубилите зрението си, посетили лично 
финансовите организации са неудовлетворени от нивото на адаптация на 
офисите към техните специфични потребности. И все пак ситуацията в 
банките съобразили се с препоръките на ЦБ за създаване на безбариерна 
среда, очевидно се променя към по-добро.
1. Превърна се в обичайна практика оборудването на залите в клиентските 
центрове със системи за звуково оповестяване;
2. На входа на офисите в някой банки има специално копче, чрез което 
незрящият клиент може да повика консултант/помощник;
3. Практически навсякъде клиент с увреждане може да бъде обслужен без да 
чака на опашката;
4. В помощ на слабовиждащите клиенти, в банкоматите се използват 
по-големи шрифтове, удобни за възприемане цветова гама и контрастност. 
Една след друга, банките разработват и внедряват специални програми, 
услуги и продукти, ориентирани към хората с увреждания, в това число на 
зрението.
Така Сбербанк, обслужваща няколко милиона незрящи и слабовиждащи, 
през 2016 г. стартира проекта "Различната банка"(«Особенный банк»(. 
Целта е да се адаптират, без изключения, офисите, обслужването и 
продуктите за хора с увреждания, включително и на зрението. Днес 
незрящият клиент може да получи интересуващата го услуга в 
предпочитаният от него офис на Сбербанк. Сътрудникът в банката прочита 
на клиента условията за продукта на глас, помага му да се подпише на 
предназначеното за това място на заявлението, а клиентът поставя 
собствения си подпис. Не се налага издаване на пълномощно.
За незрящи клиенти вече са достъпни няколко хиляди банкомата с гнезда 
за слушалки и цялостно озвучени операции, отнасящи се до проверка на 
баланса и теглене.
За хората с нарушено зрение е адаптирано мобилно приложение - 
«Сбербанк Онлайн»: при извършване на банкови операции клиентите могат да 
ползват вградените в операционната система функции за прочитане на текст 
чрез екранен четец.


Превод:
Александър велков
Източник:
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/finansovoe-dolgoletie/finansovye-sovety/bankovskie-uslugi-dlya-slabovidyashhikh/
Дата на публикация: 19 септември 2018 г.