А1 въвежда допълнителни правила за удостоверяване на представени документи

 

Бяхме информирани, че от 17.04 в компанията  е въведено ново правило, което е адресирано към документацията предимно на телк, служебни бележки за членство към дружества и партньорски оферти.

Причината е установени злоупотреби с документи от страна на клиенти и заблуда на служители.

Предприети са мерки по допълнителни проверки на всички документи и това ще доведе до забавяне на обслужването при нови клиенти и при преподписвания. Не се очакват други допълнителни затруднения.

  От оператора молят всички нови клиенти да  носят необходимите документи, а тези, които ще преподписват ако не са сигурни, че имат качени служебни бележки да извадят нови такива, за да не бъдат връщани. 

   Мярката се отнася за всички групи клиенти и не е продиктувана от установени конкретно нарушения в Групата на ССБ.