Във Витепск вече има озвучен маршрут за незрящи

Първият озвучен маршрут за незрящи и слабовиждащи беше презентиран 
днес във Витепск, предаде кореспондента на БЕЛТА. В основата на проекта 
стои навигационната звукова система "Крокі на гукі", включваща 
специализирана информация, явяваща се като ориентир в определени точки. 

При оформяне на маршрута и избора на точките за ориентиране са били 
анализирани множество фактори. Най-важните от тях са били търсенето и 
актуалността на местата за придвижване, както и наличието на обекти, 
обозначението със звукови маркери на които са от важно значение за 
незрящия човек, отбелязаха създателите на проекта.
Системата "Крокі на гукі" е базирана на безплатното мобилно 
приложение BuzzPoint. Както и на информационни маркери, издаващи звуков 
сигнал при взаимодействието с това приложение на смартфона. Благодарение 
на сигнала незрящият се ориентира по-лесно в пространството. При това 
приложението съдържа пълно описание на обекта и окръжаващата го среда, в 
рамките на която се намира ползвателят в момента.
Маршрута във Витепск започва от предприятие "Элект", където работят 
хора с увреждания до териториалния център за социални услуги за 
населението в Железопътния район. Обозначени са важни обекти по ул. 
Кирова, сред които детската поликлиника, аптека, колеж, магазини и др. 
По маршрута са инсталирани 12 информационни маркера. След презентацията 
на новия проект, незрящи и слабовиждащи имаха възможност да оценят 
достъпността на средата. Те проведоха и първият преход по маршрута и 
провериха как работи всичко.
Председателят на Витепската областна организация на зрително 
затруднените в Беларус - Константин Ламчановский отбеляза, че няколко 
организации и институции, в началото се отнесли с недоверие към 
нововъведението, но с времето осъзнали необходимостта от такива маркери. 
Някои организации сами провериха нуждата от тях.
"Ще обсъдим поставянето на такива устройства на банките в града, аптеки, 
културни, образователни и здравни учреждения. Надявам се тази система да 
се разпространява все повече", добавя Ламчановский. По думите му има 
постепенно движение от мъртвата точка в тази област. С тази важна задача 
вече е започната в ОРШЕ, Новополодск и Городдк. Важното е, че 
собствениците на обектите са осъзнали новаторството на технологията. 
Това е бъдещето, добавя областният председател на БЕЛТИС.
Проектът по озвучаването на маршрути за незрящи във Витепск е 
реализиран и в учрежденията за рехабилитация на незрящи "Център за 
успешни хора".

Превод:
Александър Велков

Източник:
http://vitvesti.by/obshestvo/v-vitebske-poiavilsia-ozvuchennyi-marshrut-dlia-nezriachikh-liudei.html

Дата на публикация:
21 юни 2019 г.