Работодателите ще могат да се откупуват, за да не трудоустрояват хора с увреждания

Предполага се, че парите ще бъдат събирани в специален фонд и харчени 
в помощ на хората с ограничени възможности при намиране на работа. 
Например за обучения и стажове, създаване на специално оборудвани 
работни места и т. н. Росийская газета(РГ) проучи как възприемат 
тази идея експертите и какво е положението с трудоустрояването на хората 
с увреждания в региона.

"Чухме за тази идея и дори сме я обсъждали помежду си, но не очакваме от 
това да произтече нещо положително." разказа пред РГ председателката на 
Градската организация на обществото на незрящите във Воронеш Наталия 
Городцова.
Работодателите често отказват да назначат на работа хора с 
увреждания, предпочитайки да плащат глоби. Опасяват се от допълнителни 
проверки, отговорности, а също и че незрящите и слабовиждащите няма да 
се справят със задълженията си.
В момента запълването на квотата за трудоустроени(3-4 процента от 
наличните работни места) е единствената възможност за хората да си 
намерят работа. Но това, на практика не винаги е реално.
По данни на Министерството на труда и социалното развитие на 
Новосибирска област през 2018 г 3600 организации са били готови да 
предоставят на хора с увреждания повече от 13 хиляди работни места. В 
началото на тази година, според отчетите, на квотен принцип са назначени 
8300 новосибирци, тоест - наполовина по-малко. От 524 официално 
регистрирани членове на Всеросийското общество на слепите във Воронеш, 
трудоустроени са 30 - основно те работят като масажисти в поликлиники, 
има и няколко преподаватели в музикални училища.
Работодателите често не са готови не само да създават скъпоструващи 
работни места, но и да предлагат обучение. Не са готови и за 
емоционалния дискомфорт. Например, закупуването на специална маса и 
компютър за незрящ сътрудник надминава милион рубли.
Адвокат Елена Мадеева е помагала при трудоустрояването на вишистка с 
диплома на юрист и заболяване на гръбнака. На нея не й е било необходимо 
специално работно място, но се е налагало да променя положението на 
тялото си - известно време да седи, известно време - да стои права. 
Момичето кандидатства и за вакантно място в канцеларията на 
съда(сортиране на поща), но и отказаха. Кой знае защо? И е непривично - 
как така тя ту ще седи, ту ще стои права. Така разсъждават в държавната 
структура. Какво да говорим за бизнеса.
Затова работодателите не бързат да информират службите по заетост за 
това какви са свободните им места за хора с увреждания. Това е основното 
нарушение, откривано от чиновниците по време на проверките.
Николай Мамулат, упълномощен да защитава правата на предприемачите 
в Новосибирска област смята за полезен експеримента, иницииран от 
федералните власти, тъй като бизнесът ще бъде по-гъвкав във вземането на 
решения. От друга страна, съществува опасност преобладаващото мнозинство 
работодатели да решат да се възползват от предоставените алтернативи. 
Тогава, според мнението на председателя на Ленинската районна 
организация на Всеросийското общество на хората с увреждания Наталия 
Скаредова, ще бъде забравено всичко, постигнато до тук, благодарение на 
действащия закон за квотите. По нейно мнение, и той работи зле и 
основната причина е, че не се налагат сериозни финансови санкции на 
нарушителите. В региона ги заплащат буквално единици. През миналата 
година в съда влязоха само 3 подобни административни протокола, а през 
тази - пет. Но основното е, че отсъства обективен анализ на пазара на 
труда, коментира експертът. Длъжни сме не само да знаем какви професии 
може да получи човекът с увреждане, но и къде може да стане това.
Коментарът на Министерството на труда

Както поясниха пред РГ в Министерството на труда, действително се 
планира да се проведе експеримент в пет региона. Между другото и във 
Воронешка област. И още в Якутия, Орловска, Свердловска и Тверска. 
Очаква се експериментът да започне на 1 януари 2020 и да завърши на 31 
декември 2025 г.
В момента по закон квотата се счита за запълнена, когато 
работодателят наеме на работа човек с увреждане. При това от действащият 
квотен механизъм се оплаква както бизнесът, така и държавните структури. 
Противоречията в него не позволяват да бъде използван пълният му потенциал.
На практика често позициите в квотите не съответстват на 
квалификационните и професионалните възможности на хората с увреждания, 
не отчитат техните психо-физически и други възможности, които изискват 
оборудване на специализирани места.
Експериментът, за който законопроектът вече е готов, предвижда 
създаването в пилотните региони на фондове за съдействие за 
трудоустрояването на хората с увреждания. Те ще се попълват с парите от 
компенсационната работодателска такса, ако последните докажат че нямат 
възможност да ги наемат. Размерите на компенсацията ще зависят от 
жизнения минимум на човек в трудоспособна възраст в региона. Ако той е 
по-нисък в региона, ще се взима предвид федералният, а ако е по-висок - 
регионалният.
Средствата от фонда могат да бъдат използвани за професионално 
обучение на хората с увреждания, в това число и непосредствено на 
работните места с отпускане на наставник, стажове с цел бъдещо 
назначаване на работа. За създаване и оборудване на специализирани 
работни места, за стимулиране на работодатели да приемат хора с 
увреждания на работа, в това число и твърдо установени квоти, за 
организиране на дистанционен вид труд. При такова положение квотата ще 
се счита за запълнена, не само ако работодателят приеме на работа човек 
с увреждане, но и ако заплатикомпенсацията към фонда.
Едновременно с това ще бъде търсена в по-голяма степен отговорност 
на работодателите за неизпълнение на квотите. Глобите за тях в пилотните 
региони ще бъдат между 10 хил. и 20 хил. рубли, за юридически лица от 
150 до 300 хил. рубли.Превод:
Александър Велков

Източник:
https://rg.ru/2019/06/04/reg-cfo/rabotodateli-smogut-otkupitsia-ot-trudoustrojstva-invalidov.html


Дата на публикация:
4 юни 2019 г.