“Stay on Route” - приложение за iPhone в подкрепа на незрящи

Джеймс Грайс, обучаващ се за втора година в Британското бизнес
училище в Кент, разпространи ново приложение за iPhone, разработено в 
помощ на незрящи и слабовиждащи, ползващи железопътен транспорт. Целта 
е, когато влакът
наближи гарата, на която ще слизат, да им бъде сигнализирано, така че
да не я пропуснат.

Приложението "Остани по маршрута" на Грайс позволява на потребителите
да програмират маршрута, съобразно ползваната дестинация, и да заложат
сигнал(звукова аларма или вибрация), активираща се на определена
дистанция от гарата. Грайс твърди, че приложението, въпреки
специализирания си характер, би могло да се използва от всеки пътник,
притесняващ се, че ще си изпусне спирката, тъй като се е задълбочил в
четенето, почива си или поради объркване.

Грайс разработва приложението през 2018 г. и е бил на второ 
място в програмата за стартиращ бизнес на университета в Кент (Business 
Start-Up Journey), получавайки 500 паунда инвестиция за приложението. От 
тогава той е работил с организацията към университета в Кент – 
„Ускорително пространство за иновации и отговорности“, чрез която 
получава съдействие за пускане на продукта на пазара, разработен първо 
като приложение за iOS. Това е първото стартиране на приложението и 
Грайс споделя, че се надява на обратна връзка от първите ползватели, 
които да го подкрепят за основните ъпдейти и нови идеи за приложимост, 
така че приложението да стане максимално удобно за потребителите.

Превод:
Александър Велков

Източник:
https://www.railwayage.com/news/stay-on-route-iphone-app-for-blind-visually-impaired/

Дата на публикация:
25 юни 2019 г.