Ползвате ли Facebook?

Издания

Издания на Съюза на слепите в България през 2012 г.

 

Издания на плоскопечатен шрифт:

Списание „Зари”

Тематика: Орган на Съюза на слепите в България

Период на излизане: месечно

Абонамент: Само в пощенските станции

Каталожен номер: 1322

 

Издания в електронен формат:

Списание „Зари”

Тематика: Орган на Съюза на слепите в България

Период на излизане: месечно

Достъпно на:   http://www.zari-bg.net

 

Издания на браил:

Списание „Зари”

Тематика: Орган на Съюза на слепите в България

Обем: 12 книжки

 

Списание „Кръгозор”

Тематика: задоволява интереса на читателите от всестранни познания и по този начин изпълва живота на незрящия с картината на света от атома до вселената.

Обем: 12 книжки по 30 хил. знака

 

Списание „Спортен преглед”

Тематика: Читателите на "Спортен преглед" са предимно млади хора. Предоставена им е възможност да научат нещо повече за най-важното от спортните събития у нас и по света, да прочетат очерци за звездите на спорта, публикуват се програмите на футболните първенства, на големите световни, европейски и олимпийски турнири и състезания.

Обем: 12 книжки по 30 хил. знака

 

Списание „Женски свят”

Тематика: Жените са много специфична читателска аудитория. Книжният пазар е наситен с многобройни женски издания. Слепите жени също изпитват нужда от общуване за тях чрез масмедиите. "Женски свят" им предлага богата и разнообразна информация за дома, семейството, за здравето, за секса, предлагат се рецепти за лечение, съвети за поддържане и разкрасяване на дома. На нежната половина се предлага и възможността чрез самостоятелно попълване на различни тестове да провери равнището на своето самочувствие, да провери обича ли я любимият, вярна ли му е самата тя и други вълнуващи младите госпожици и достолепните дами проблеми. Списанието има “Притурка на домакинята”, която помага на читателките във всекидневната им грижа за дома и семейството, увеличава познанията им за приготвянето на всекидневна и празнична трапеза, затова как да се грижат за себе си, така че винаги да изглеждат млади и очарователни.

Обем: 6 книжки по 60 хил. знака

 

Списание „Минерва”

Обем: 6 книжки по 60 хил. знака

 

Списание „Вариант”

Тематика: списание за големите ученици и студентите. Публикуват се материали от света на музиката, киното, живота на звездите в шоубизнеса, представят се любими поп-състави, класации. Списанието допринася за развитието и на сексуалната култура на своите млади читатели.

Обем: 6 книжки по 60 хил. знака

 

Списание „Светулка”

Тематика: Предлага четива само за най-малките, за техните родители, баби и дядовци. Публикуват се новоизлезли детски романи с продължение.

Обем: 6 книжки по 60 хил. знака

 

Списание „Минерва”

Тематика: Наследник е на излизалото до 1993 г. списание "Съвременна литература". Промяната е не само в името, а и  в съдържанието на списанието. Тя  е продиктувана от желанието на читателите му да общуват не само със съвременни автори и герои, а и с най-хубавото в литературата от Омир до наши дни.
Въпреки ограниченията на обема, списанието успява да предложи на читателите си многообразие от сравнително кратки форми от всички литературни жанрове.

Обем: 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.

 

Говорещи периодични издания

Списание „Знание”

Тематика: По своя тематичен обхват говорещото списание "Знание" прилича на брайловия си събрат "Кръгозор". Разликата е в обема. В списание "Знание" се записват много повече материали, което позволява да се включват откъси от книги,  пространни изследвания, обширни пътеписи за близки и далечни земи, градове, морета, вулкани, фантастика, прогностика, нови открития в науката.

Период на излизане: месечно

 

Списание „Съвременност”

Тематика: Културно-информационно издание.
То предлага срещи с известни личности от културната и музикалната сфера, пътеписи, разкази и малко аналитични политически коментари.

Период на излизане: месечно

 

Списание „Литературен калейдоскоп”

Период на излизане: месечно

 

Списание „Домашен съветник”

Период на излизане: месечно

 

Дискът с говорещите списания "Знание", "Съвременност", "Домашен съветник", "Литературен калейдоскоп" и "Зари" излиза всеки месец. Информацията на диска е в обем средно около 18 часа.

Председателите на РСО и ТСО ежегодно изготвят списъци на желаещите да се абонират. За индивидуален абонамент можете да изпратите писмо, което да съдържа трите ви имена и пълния ви адрес, както и имената на списанията, за които желаете да се абонирате.

Парите за брайловите издания и за диска с говорещите списания можете да преведете на банковата сметка на Съюза на слепите в България - СЖ "Експресбанк" АД, клон София, банкова сметка - BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22. Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.

Адрес на редакцията:

София 1309 – София,
ул. “Нишка” N 172,
сл. тел.: +359/02/812 70 36
Факс: +359/02/812 70 49
E-mail:
info@zari-bg.net