Хранителна банка - 1 октомври 2020 г.

 

На 01 октомври 2020 г., четвъртък, от 13.00 ч. до 16.00 ч. в Клуба на

РО София в бл. 1 от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" №

138 Хранителна банка при ССБ/РО София  ще предоставя на включените в

основния списък съюзни членове от РО София хранителен пакет  доставен

като  дарение, чрез Българска хранителна банка.

Предоставените храни и хранителни продукти от Българска хранителна

банка отговарят на Европейските изисквания за безопасност на храните и

са годни за консумация  !

Храните дарени чрез Българска хранителна банка са с ограничен срок на

съхранение и са предназначени за бърза консумация !