От днес отново затварят врати клубовете на организацията

 

От днес отново затварят врати клубовете на организацията

  В заповед 120/ 22.10.2020г. на председателя на ССБ Васил Долапчиев, във връзка с новите епидемиологични условия, се постановява следното:

1.               Да бъдат преустановени посещенията в клубовете: на
ул.Цар Симеон 110, ж.к.Люлин, бл.№ 328А и в общежитията на
бул.Европа 138А.

2.                Да бъдат прекратени всякакви групови събирания и
мероприятия на територията на гр.София.

3.                Да бъдат преустановени посещенията в ЦУ на ССБ, с
цел получаване на говорещи книги, покупка на помощни технически
средства, подаване
на документи и други дейности, налагащи контакти с външни лица. В
случай, че е необходимо предоставяне на документи, получаване на
информация и др. да
се извършват по електронен път, по пощата и телефон.