СБЕРБАНК ще обучава незрящите си клиенти да ползват приложението й

  Руската банка Sberbank пусна обучителни видеоклипове, чиято цел е да помогнат на клиентите със зрителни увреждания да използват мобилното приложение Sberbank Online и да демонстрират новите му възможности.

Сбербанк се стреми да осигури пълна достъпност за хора с увреждания до своите дистанционни канали за взаимодействие. Приложението Sberbank Online се обновява редовно и с всяка актуализация нивото на достъпност за незрящи и слабовиждащи се повишава. Това е потвърдено чрез рейтинга USABILITYLAB. В процеса са включени и сътрудници със зрителни увреждания. Те съдействат за създаването на удобен дизайн и правят тестове как приложението реагира в различните ситуации. 

 

  Много хора не са запознати, че незрящите могат свободно да използват Sberbank Online благодарение на TalkBack за Android и VoiceOver за iOS, който озвучава всички елементи на екрана на телефона и след това е напълно рутинно де да бъдат активирани чрез докосване.

 Някой незрящи отдавна биха желали да се научат да ползват банкови услуги онлайн, но се страхуват например, от случайно прехвърляне на пари до друг(нежелан) адресат или грешка в размера на превода.

  За да помогне на незрящите да овладеят приложението, Сбербанк стартира с поредица обучителни видеоклипове. В тях се включват и клипове, съдържащи само аудиоинформация. Така ако клиентът се чувства несигурен, за него би било доста по-лесно и би бил по-спокоен, следвайки инструкции.

  Инициативата стартира като част от социалния проект "Достъпни финанси"и има за цел да направи финансовите и цифровите услуги на Сбербанк еднакво разбираеми за всички, без изключение.

Александър Ведяхин, първи заместник-председател на управителния съвет на Сбербанк:

„Искаме да премахнем бариерите пред използването на мобилното приложение от незрящи клиенти и под формата на поетапни инструкции да демонстрираме възможностите на Sberbank Online, в помощ  на тези, които не могат или не смеят да посегнат към него.

Инструкциите обхващат ключовите блокове от услуги: регистрация в приложението, плащане на жилищни и комунални услуги, превод между собствени сметки, търсене в приложението и др. Всяко действие се разяснява от незрящ експерт, притежаващ опит в използване на банкови услуги.

 

 

Превод:

Александър Велков

 

Дата на публикация:

16 октомври 2020 г.

 

Източник:

https://kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/40055/