Незрящите в Северна Каролина могат да гласуват онлайн

  Държавната избирателна комисия на Северна Каролина предостави нов портал за гласуване за хора със зрителни увреждания.

„За мен лично и за нашата общност означава много, че ние имаме същият тип  достъп до бюлетината като всички останали“, каза д-р Рики Скот, адвокат на хора със зрителни увреждания. Важно е да можем да гласуваме неприкосновено и независимо"

 

Д-р Скот бе пряк участник в делото, заведено през лятото от организации на хора с увреждания срещу Държавната избирателна комисия. Искът се основаваше на противоречието между местната избирателна политика и федералните закони. Тезата на жалбоподателите беше, че настоящите възможности за гласуване дискриминират избирателите с увреждания, заради невъзможността за лично попълване на бюлетината и съдът се съгласи с тях.

  Появата на Ковид направи проблема още по-актуален. Тъй като има хора с усложнено здравословно състояние, искахме да бъде предоставена възможност за безпрепятствено гласуване на незрящите.", добави д-р Скот.

  

Сега гласоподавателят може да посети уебсайта на Държавната избирателна комисия, да се идентифицира и да се възползва от своето гражданско право. 

"Военните и избирателите в чужбина могат да гласуват електронно. Това вече е възможно и за незрящите", каза Карън Бринсън Бел, изпълнителен директор на щатската избирателна комисия на Северна Каролина. Те разполагат с инструменти, четци и това им позволява да попълват сами бюлетината си електронно"

Д-р Скот вече е използвал портала, за да заяви, че ще гласува и е щастлив, че тази мярка предоставя по-голям достъп на желаещите да упражнят вота си. 

„Това е основен, фундаментален лост, чрез който можем да изразим възгледите и идеите си", твърди д-р Скот. „Ето защо тази държава е това, което е. Всички би трябвало да бъдат включени в процеса - за това работя"

Крайният срок за подаване на заявка за онлайн гласуване изтече, но тези които вече са се възползвали от новата опция чрез сайта ще имат възможност да подадат гласа си онлайн до 17.00 ч. 

 

Превод:

Александър Велков

 

Дата на публикация:

28 октомври 2020 

 

Източник:

https://spectrumlocalnews.com/nc/charlotte/news/2020/10/28/new-online-voting-portal-for-visually-impaired