Обява: Търси се телевизионен увеличител


  Увеличителят е необходим на наша членка с остатъчно зрение. Ако разполагате с такъв, не го използвате и имате желание да помогнете, моля да се обадите на тел. 0899010114 (Александър Велков). Поемат се транспортните разходи.