Общото събрание на РО София бе пренасрочено за 11 декември


  До тази ситуация се стигна след като на определената от няколко месеца дата се явиха само 21 от 34 пълномощника. Въпреки че в такива случаи по устав е предвидено липсващите бройки да бъдат запълнени от резерви, броенето за кворум бе стопирано на 21, тоест с 2 по-малко от необходимото за редовното провеждане на събранието.
  Ден преди и ден след провалилото се ОС бяха проведени две онлайн заседания на УС. На първото, с цел максимално бързото навлизане в работата на новото ръководство, бе препотвърдена датата 17 ноември. На второто бе насрочена нова, а именно 11 декември. До тогава важните за организацията решения ще продължат да се вземат от стария управителен съвет с временно изпълняващият председател Недялко Димов.