В Москва около 11 хил. зрително затруднени получават комплексна поддръжка

 В столицата живеят около 11 хиляди човека със зрителни увреждания. Всички те получават цялостна подкрепа от града. Семействата с деца могат да разчитат на социална и психологическа помощ в семейните центрове. Незрящите деца имат възможност да посещават специализирано училище и да завършат висше образование. разказа Анастасия Ракова, заместник-кмет на Москва в ресора "Социално развитие"

Според нея, при желание незрящите могат да се занимават с творчески дейности в рехабилитационните центрове. Социалните работници се грижат за по-възрастните. Всяка година градът става по-удобен и достъпен. Всички московчани със зрителни увреждания са снабдени със съвременни технически средства за рехабилитация (TSR): бял бастун, говорещи термометри, брайлови дисплеи и т.н. Кучета-водачи помагат на незрящите да се придвижват в градски условия. Такива, заедно  с други TSR могат да бъдат получени чрез Московския ресурсен център за хора с увреждания.

 

  Благодарение на аудио коментари, аудио съпровод и тактилни модели московчаните със зрителни увреждания имат достъп до концертни зали, библиотеки и музеи. Много културни пространства са адаптирани за посещение от хора с нарушено зрение, например Пушкинския музей, музея "Гараж", театър "Современник".

"Столичните центрове по заетост" Моята работа "и" Моята кариера "оказват съдействие на незрящи московчани при трудоустройство. Кариерни експерти помагат на кандидатите за работа да съставят автобиографии, съветват ги по въпроси на заетостта, провеждат лекции и майсторски класове. Уникалният интернат за обучение и рехабилитация на незрящи No. 1 помага на незрящи ученици в различни възрасти да се адаптират към заобикалящия ги свят и да овладеят общообразователната програма, предоставяйки им ръководства, учебници и допълнителни материали на брайлово писмо “, добави Ракова.

  Тя обясни, че тифлопедагозите, психолозите и логопедите обучават децата със зрителни увреждания да се ориентират в сгради, на улицата и в транспорта, да използват помощни технически средства и да водят активен и независим живот. През 2020 г. училище-интернат за незрящи номер 1 влезе в топ 20 на най-добрите образователни институции на столицата.

 

 

 

Помощ за незрящи 

 

Според заместник-кмета незрящите московчани получават възможност за творческа изява на различни фестивали, изложби и концерти, организирани в столицата. Центърът за рехабилитация на хора с увреждания "Ремесла",  Центърът за социално-културна рехабилитация "Диана Гурцкая" и традиционният фестивал "Бял бастун" - това  са някои от местата, където незрящи деца и възрастни могат да развият своите таланти, да бъдат креативни и да общуват между съмишленици.

В пансиона за зрително затруднени московчани с увреждания се предлагат редица рехабилитационни услуги. Клуб за литература и танци, специализирана библиотека, плеъри, спорт, разходки, билярд и много други са на разположение на почиващите в пансиона, който се намира в живописното село Аксинино в Московска област.

"За всеки пациент се разработва индивидуална програма за лечение и рехабилитация. 

   

Превод:
Александър Велков

Дата на публикация:
13 ноември 2020 г.
 
Източник:
https://tass.ru/obschestvo/9991821