Старото ръководство на РО София остава поне до 1 април 2021 г.


Със Заповед на Председателя на ССБ Васил Долапчиев (от 24.11.2020 г.) се отлагат непроведените до този момент регионални общи събрания. Очаква се следващата дата за ОС на РО София да бъде 1.04.2021 г. в случай че условията го позволяват. До тази дата досегашният управителен съвет с временен председател Недялко Димов ще продължи да изпълнява функциите си.