Кратко упътване за говорещ термометър за чело, модел: JXB-182

Настоящият текст представлява сканиран и в някаква степен обработен
вариант на упътването за наличните в ССБ в момента термометри.
Ръководството не е съвсем идентично с оригинала.

Съобразявайки се с
това, че ще се чете с говорещи програми, премахнахме някои схеми и
таблици. Лишихме наличния за изтегляне тук файл и от някои специфични
технически подробности. Въпреки това, надяваме се че ще бъдем полезни с
публикуването на този практически материал за уред, чието използване се
увеличава значително през зимните месеци и е особено актуално днес,
имайки предвид Коронавирусната пандемия.