Хранителна банка - 15 декември


На 15 декември 2020 г., вторник, от 11.00 ч. до 15.00 ч. в Клуба на РО
София в бл. 1 от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138
Хранителна банка при ССБ/РО София  ще предоставя на включените в
основния списък съюзни членове от РО София хранителен пакет  доставен
като  дарение, чрез Българска хранителна банка.

Внимание, ремонтът на алеята между бул. „Европа” и бл. 1 продължава,
поради което придвижването на хора с нарушено зрение е затруднено! За
улеснение на незрящите  в интервала между 11 ч. и 15 ч. на 15.12.2020
г., когато ще се предоставят хранителни пакети от БХБ  в началото и в
края на алеята ще има помощници за осигуряване на безопасно
преминаване. Въпреки това препоръчваме  потребителите да ползват
придружители, или помощ от асистенти!
Във връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване
разпространението на COVID19, напомняме, че спазването на
противоепидемичните мерки и носене на предпазни маски или шлемове,
спазване на дистанция, не по-малко от 1,5 м, дезинфекция на откритите
части на тялото и др. е задължително! При струпване на хора пред клуба
в бл.1 от Комплекса на слепите и други нарушения на
противоепидемичните мерки, предоставянето на хранителни пакети ще се
прекъсва временно, до отстраняване на нередностите!