Хранителна банка - 7 януари 2021 г.


На 07 януари 2021 г., четвъртък, от 10.00 ч. до 14.00 ч. в Клуба на РО София в бл. 1 от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138 Хранителна банка при ССБ София ще предоставя на включените в основния списък съюзни членове живущи в София хранителен пакет доставен като дарение, чрез Българска хранителна банка.
Във връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID19, напомняме, че спазването на противоепидемиологичните мерки и носене на предпазни маски или шлемове, спазване на дистанция, не по-малко от 1,5 м, дезинфекция на откритите части на тялото и др. е задължително! При струпване на хора пред клуба в бл.1 от Комплекса на слепите и други нарушения на противоепидемиологичните мерки, предоставянето на хранителни пакети ще се прекъсва временно, до отстраняване на нередностите!
Предоставените храни и хранителни продукти от Българска хранителна банка отговарят на Европейските изисквания за безопасност на храните и са годни за консумация !
Храните дарени чрез Българска хранителна банка са с ограничен срок на съхранение и са предназначени за бърза консумация !