Ползвате ли Facebook?

Фонобиблиотека

Съюзът на слепите в България поддържа звукозаписно студио, в което непрекъснато се записват нови или се възстановяват по-стари издания от касети и ленти. Фонобиблиотеката разполага с богат аудиофонд от художествена, научна, научнопопулярна литература, учебници и учебни помагалаФондът може да се ползва и от читатели, които не са членове на ССБ. Приемат се поръчки от студенти и научни работници за ускорено записване на конкретни издания.

 

Гласовете им чуваме

 

Адрес на Централна фонобиблиотека:

1309 София,
ул. "Нишка" № 172,
Телефон за справки: 02/ 812 70 44. 

Ирина Захариева