Evo E5 Daisy player Ръководство на потребителя

В прикачения под този текст файл ще намерите ръководство за работа с
многофункционален плеър/диктофон Evo E5 Daisy. Той е наличен в ЦУ на ССБ
на цена от 200 лв.