Умните високоговорители са предпоставка за достъпност, но проблемът с дизайна си остава.

  Съвременните тенденции в дизайна на устройствата за интелигентен дом разчитат приоритетно на визуална обратна връзка. По този начин незрящите, които биха се възползвали от тези умни домашни системи са пренебрегнати. Постоянната необходимост от адаптиране на уредите с цел създаване на тактилна обратна връзка (тъй като екраните са плоски) пречи на общността на незрящите да се възползва от пълният потенциал на интелигентните домашни технологии и уреди.

 

    Умните високоговорители са предпоставка за достъпност, но проблемът с дизайна си остава.

  Изследване, проведено от Strategy Analytics, за нуждите на незрящи и слабовиждащи в областта на технологиите идентифицира ключовите последствия от предлагания стандартен дизайн по отношение на ползваемостта от потребителите, приложимостта на устройствата и проблемните моменти за незрящите при работата с интелигентни домашни системи, уреди, и смартфони по време на пътуване.

  Лиза Купър, автор на доклада и директор в UX Innovation Practice коментира резултатите:  „Умните домашни устройства като смарт високоговорителите бяха използвани от по-голямата част от незрящите и слабовиждащите участници в нашето изследване. Всички се съгласиха, че устройствата допринасят за  облекчаване на ежедневието им, без дори да са използвали пълният им капацитет. Трите най-чести случая на употреба бяха да се разбере какво е времето, да се задават таймери при готвене и да се търсят рецепти, вместо да се осъществява връзка с други важни интелигентни устройства около дома“

  „Като се има предвид усъвършенстваното потребителско изживяване,", продължава Купър "...което интелигентните високоговорители биха могли да предоставят на тази общност, очевидно е необходимо опростяване на начините за ползване. Например, бутоните на самите устройства трябва да са по-изпъкнали, за да не бъдат докосвани случайно, а при настройките би следвало да се има предвид, че незрящият, по обективни причини,  не може да следва точно стъпки като сканиране на qr код"

 

Кевин Нолан, вицепрезидент в UX Innovation Practice, коментира: „Формата не трябва да има предимство пред функцията. Цифровото включване е от значение за голяма част от населението - не само за зрително затруднените, но и при случаите на временно увреждане, което може да повлияе на способността на пострадалите за достъп до устройства, необходими за ежедневието. Формата и функцията не се изключват взаимно и не трябва да се случва основните уреди да станат недостъпни защото се считат за прекалено сложни за използване или всъщност твърде скъпи за адаптиране. "

Превод:
Александър Велков
Дата на публикация:
12 януари 2020
Източник:
https://www.businesswire.com/news/home/20210112005749/en/Smart-Speakers-Provide-Accessibility-to-Blind-or-Visually-Impaired-But-Design-Prevents-Full-Use-finds-Strategy-Analytics