Васил Долапчиев, Деница Сачева и Лазар Лазаров откриха филиал на ЦСРИ "Светлина в Комплекса на слепите


  Събитието, в доста скромен формат, се състоя днес в 11.00 ч. в клуба на бл. А на бул. Европа 138. В изказванията на Министър Сачева, Зам. министъра и чл. на УС на Фонд "Социална закрила" Лазар Лазаров и на Председателя на ССБ Васил Долапчиев бяха засегнати някой аспекти от подкрепата на правителството за незрящите хора. ФСЗ вече втора поредна година отпуска 200  хил. лв. за помощни технически средства на зрително затруднените. Финансиран е и проект за асансьори, които ще се ползват от потребителите на ЦСРИ "Светлина" и живеещите в квартала. Бе засегнат и ключовият въпрос за създаване на нов български глас. Васил Долапчиев изнесе информацията, че той вече е поръчан от БАН и разработката му, в сътрудничество с Технологичния съвет към ССБ, ще продължи до лятото на 2022 г.