Литературен конкурс: „Да променим света, За да бъде за всички!“


По случай 100-годишнината от основаването на съюза на слепите в България и в рамките на честванията на този знаков юбилей, редакцията на списание „Зари“ обявява литературен конкурс за написване на кратко стихотворно, или прозаично произведение на тема:
„Да променим света, За да бъде за всички!“
Условието за участие е, авторите да са с нарушено зрение и творбите да не превишават обема от две стандартни машинописни страници, а също и да не са публикувани преди това.
Срокът за изпращане на материалите е до 31 май 2021 г.
Наградите ще са:
За първо място – 200 лв.
За второ място 150 лв.
За трето място – 100 лв.
Творбите си можете да изпращате в електронен вид на e-mail: zari.ssb@gmail.com
Или на хартиен носител по пощата на адрес:
София 1309, ул. "Найчо Цанов" № 172, до редакцията на сп. „Зари“.
На всички участници пожелаваме успех!