Хранителна банка - 5 февруари 2021 г.


На 05 февруари 2021 г., петък, от 11.00 ч. до 15.00 ч. в Клуба на РО
София в бл. 1 от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138
Хранителна банка при ССБ София  ще предоставя на включените в
основния списък съюзни членове, живущи в София хранителен пакет
доставен като  дарение, чрез Българска хранителна банка.
Във връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване
разпространението на COVID19, напомням, че спазването на
противоепидемиологичните мерки и задължително носене на предпазни
маски, спазване на дистанция, не по-малко от 1,5 м, дезинфекция на
откритите части на тялото и др. е задължително!
При струпване на хора пред клуба в бл.1 от Комплекса на слепите и
други нарушения на противоепидемиологичните мерки, предоставянето на
хранителни пакети ще се прекъсва временно, до отстраняване на
нередностите!
Предоставените храни и хранителни продукти от Българска хранителна
банка отговарят на Европейските изисквания за безопасност на храните и
са годни за консумация  !
Храните дарени чрез Българска хранителна банка са с ограничен срок на
съхранение и са предназначени за бърза консумация !