Tier и Lazarilo - в партньорство за по-безопасни пешеходни пътеки за незрящи и слабовиждащи

Операторът на електронни скутери Tier си партнира с Lazarillo, GPS
приложение за хора с увредено зрение, за да предложи по-голяма защита и
да подобри стандартите за безопасност за незрящи и слабовиждащи пешеходци.
Партньорството е последната от няколко инициативи за безопасност на
Tier, стартирани в сътрудничество с общността на незрящите. Като
резултат  ще бъде създаден звуков сигнал, който да предупреждава
зрително затруднените за наближаването на електронните скутери.

Приложението Lazarillo работи, като предоставя на потребителите аудио
съобщения в реално време за улиците, по които се придвижват и
същевременно им помага да се ориентират в сгради като магазини или
ресторанти.
Партньорството ще се изрази в споделяне на обобщени данни от Tier към
Lazarillo за маршрутите, които най-често се използват от хора със
зрителни увреждания. На тази база Tier ще планира своите решения по
отношение на управлението на услугата: определяне на подходящи места за
паркиране, подаване на информация към Lazarilo за по-натоварени
маршрути, които да бъдат избягвани от незрящите.
   Първото партньорство от този тип вече работи във Великобритания,
като в близко бъдеще се планира разширяването му и до градове в
континентална Европа и Близкия изток. Като част от подготовката за
въвеждането на системата Lazarillo и Tier провеждат обучителни сесии с
организации за незрящи като The Wilberforce Trust и MySight York, за да
запознаят новите потребители с приложението и да предоставят информация
за електронните скутери.
„Изслушахме внимателно притесненията на хората със зрителни увреждания 
във връзка с електронните скутери. Имаме голямото желание да работим в
тясно сътрудничество с тази общност, за да измислим интелигентни решения
за безопасност, които да допринесат за реална промяна в ежедневието им“,
споделя Фред Джоунс, генерален мениджър за Tier UK и Ирландия.
„Партньорството с Lazarillo не само ще даде на своите незрящи и
слабовиждащи потребители информацията, от която се нуждаят, за да бъдат
в безопасност, но се надяваме, че ще им вдъхне и увереността, че Tier е
твърдо на тяхна страна и е готов да организира работата си така, че да
гарантира в най-голяма степен защитата на пешеходците от тази уязвима група.


Превод:
Александър Велков

Дата на публикация:
22 януари 2021

Източник:
https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/e-scooters-get-v2p-tech-to-improve-safety-for-blind-and-partially-sighted-pedestrian.html