В Полша ще бъде открита библиотека за аромати

  Сухи цветя и подправки, масло за локомотивни двигатели, парфюми и дори слонски тор ще бъдат сред ароматите, които ще могат да се помиришат, сподели Марек Якубовски (говорител на Центъра за обучение на незрящи и слабовиждащи деца и младежи в Краков) пред  Полската прес агенция `(PAP). 

„Миризмата ни позволява да разберем дали минаваме покрай парк или се приближаваме до улица“, каза той и добави, че идеята за библиотеката идва от децата в центъра и целта й  е да помогне на незрящите и слабовиждащите да научат повече за заобикалящият ги свят. 

 

  Центърът отправил апел за намиране на „интересни миризми“ и започнал да получава пакети от цял свят.

„Дори големите производители на парфюми ни изпратиха своите аромати, извадени от собствените им ценни ароматни бази", обясни Якубовски.

  Библиотеката ще бъде отворена за обществеността заедно с Парка за пространствена ориентация и тифлоакустичната лаборатория и музей, които вече са част от услугите, които предлага Центъра. 

  Паркът е първият по рода си в Полша и вероятно единственият в Европа, създаден, за да бъде в помощ на незрящи и слабовиждащи да научат как да се ориентират в пространството и в трафика. 

Тифлоакустичният музей представя устройства, използвани от незрящите през различни исторически периоди, включително брайлови таблети, карти и сензорни графики. 

Превод:
Александър Велков
 
Дата на публикация:
13 февруари 2021
 
Източник:
https://www.euroweeklynews.com/2021/02/13/library-of-smells-for-the-blind-and-visually-impaired-to-open-in-poland/