Официално: Общото събрание на РО София е насрочено за 2 април 2021 г.


    УС на РО София с временен председател Недялко Димов насрочи следващата дата за Общо събрание на РО София. Събранието ще се състои  на 2 април 2021 г. (петък) от 10.00 ч. в залата на читалище "Природа и наука". Това е трети опит за провеждане на събранието, след отлагането му на 17 ноември 2020 г. поради внезапната кончина на досегашният председател Асен Алтънов и на 11 декември 2020 г. поради липса на кворум.
  Събранието ще се проведе при следният дневен ред:
1. Приемане на отчетен доклад за дейността на РО София за периода  01.01.2016-31.12.2020 г.
2. Приемане на финансов отчет за дейността на РО София за периода 01.01.2016-31.12.2020 г.
3. Отчет за дейността на контролния съвет на РО София за периода 2015-2020 г.
4. Приемане на проектопрограма за периода 2020-2025 г.
5. Избор на председател на РО София
6. Избор на управителен съвет на РО София
7. Избор на пълномощници на Националното общо събрание на пълномощниците
8. Избор на резервни пълномощници за Националното общо събрание на пълномощниците.
9. Разни
  
Във връзка с динамичната обстановка по време на пандемията от Ковид-19, Ще бъдат предприети необходимите мерки за безопасност, в зависимост от актуалните разпореждания на Министерството на здравеопазването.