Датата 17 март е крайна само за кампанията, но не и за преподписване на договорите за Групата


  Публикуваме настоящата информация по молба на наша членка, забелязала притеснение у нейни познати относно срока за сключване на договорите към Групата.
    Кампанията за преподписване за Комуникационната група на ССБ се провежда на всеки 2 години с цел популяризиране на новите условия. За договорените такива за периода 2021 - 2023 кампанията, по време на която от А1 и в момента осъществяват прозвънявания на абонатите, е 15 февруари - 17 март. Това в никакъв случай не означава, че извън рамките на този един месец условията няма да бъдат активни или няма да могат да се подписват нови договори. Условията по офертата са валидни за целия период и от тях ще могат да се възползват членове на ССБ и техни близки през остатъка от тази година, през 2022 и до последния ден, до който се обяви че влизат в сила нови условия в началото на 2023 г. Няма как при активни текущи договори да бъдат отнемани гигабайти интернет или да бъдат увеличавани такси и това няма да се случи след 17 март 2021 г.