Samsung Galaxy a20e - характеристики, цена, ръководство, гаранционни условия, сервизи

Характеристики, цена.

 

  Предлаганият за абонатите на Групата телефон Samsung Galaxy a20e е със следните характеристики:

 

* 5.8" (14.73 см) HD+ LCD дисплей

* 1.6 GHz + 1.35 GHz осемядрен процесор

* 32GB вградена памет, 3GB RAM

* 13MP + 5MP основна камера и 8MP селфи камера

 

  Цената на устройството е 228 лв. за абонатите на планове s1, s2, s3 и s4. Може да се закупи на изплащане за 10.78 лв. на месец (24 месеца). Цените на мобилните устройства са сравнително динамични. От пускането си на пазара, стойността на един модел непрекъснато се понижава с времето. Имайки предвид и различният тип промоции, които се предлагат, доста вероятно е в момента, когато четете този текст a20e да е наличен на близка или дори на по-ниска цена в някои от магазините.     

  В отделна кутия, разположена над самото устройство, са окомплектовани гаранционните условия и кратко ръководство на български език. Разширено ръководство може да бъде открито на сайта www.samsung.com на следния адрес.

 

 

https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_BG&OriginYN=N&ModelType=N&ModelName=SM-A202F%2FDS&CttFileID=7647213&CDCttType=UM&VPath=UM%2F202003%2F20200326170027659%2FSM-A202F_A405FN_DS_UM_Open_QQ_Bul_Rev.1.0_200316.pdf

 

 

Гаранция

 

  Гаранционните условия, поместени в отделна кутия към телефона, са доста подробни. Поради тази причина тук поместваме олекотената им (включително и като език) версия, публикувана на сайта на Samsung. На същата страница можете да откриете и най-близките сервизи, към които да се обърнете в  случай че устройството Ви дефектира. За да онагледим резултатите, по-долу копираме сервизите, посочени за територията на гр. София.

 

 

 

 

 

Общи условия

1. Гаранцията на продукта е валидна само когато той е придружен с:

- Оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура, договор за лизинг).

- Правилно и изцяло попълнена гаранционна карта (модел, фабричен номер, дата на продажба, подпис и печат на продавача, подпис на клиента).

- Други документи.

1.1л Samsung си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните попълнени в гаранционната карта са преправяни, задраскани или дописвани.

2. При възникване на повреда, задълженията на Samsung са:

- Да приведе дефектното изделие в съотведствие с договора за продажба, в рамките на законовият срок.

- Да подмени дефектиралото изделие по свое усмотрение.

В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики като оригиналният продукт.

3. Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в Оторизиран Сервизен Център на Samsung. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.

4. Гаранцията не покрива никой от изброените случаи:

- Извършване на периодични контролни проверки, обслужване, ремонтиране или подмяна на части, изхабени в следствие на нормална експлоатация.

- Външни козметични части – аксесоари, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления и други части с ограничен сервизен живот.

- Дефекти причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, течности, прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използването на продукта по начин различен от описания в Указанието за употреба.

- Когато не са спазени условията описани в Указанието за употреба, за транспорт, монтаж, инсталация, експлоатация и съхранение.

- Повреди причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, войни, граждански неподчинения, форсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя и Търговеца.

- Всички течно кристални дисплеи (LCD), плазма дисплеи и OLED дисплеи, независимо от производството си, след време губят част от яркостта си.

- Модификации извършени заради разлики в метода на излъчване в различните страни.

- Модификации извършени, за да може изделието да функционира в страна, за която не е произведено.

- Ремонт извършен от неоторизиран сервиз център или от неоторизирано лице.

- При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

- Samsung и Оторизираните Сервизни Центрове не носят отговорност за загуба на данни и информация от дефектните устройства.

5. Гаранцията не ограничава правата на потребителя определени от Българското законодателство.

6. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

 

 

 

 

 

 

 

Лице, което предоставя гаранцията. Срок и обхват на гаранцията. Начини за предявяване на рекламации.

 

Гаранцията се сключва за срок от 24 месеца.

В случай, че по време на гаранционния срок Клиентът установи несъответствие при обичайната употреба на продукта, трябва да предяви рекламацията си като:

1. се обърне към Търговеца, от който е купен продукта, или

2. се обърне към най-близкият оторизиран сервизен център на Самсунг. Информация  може да бъде получена от Център за обслужване на клиенти на Самсунг на телефон

0800 11 31 /безплатен за всички оператори

 

Сервизи в гр. София

 

             ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

Сервиз за Теб ООД

София, 6.31 Km

o             Адрес : бул. Андрей Ляпчев 9

             2

ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

Булграм Сервиз

София, 0.9 Km

o             Адрес : ул. Чипровци 7, София, България, -

             3

ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

Сръчко Сервиз

София, 4.23 Km

o             Адрес : ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 58 А, -

             4

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР НА SAMSUNG

Синопоинт ООД

София, 6.37 Km

o             Адрес : Samsung Experience Store TheMall бул. „Цариградско шосе“ 115“З“, ниво 1 гр. София 1784

             5

ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

Теленор Сервиз

София, 6.86 Km

o             Адрес : Бул. Христофор Колумб 64 - Логистичен Център, ет. 2, офис 200, 1592