Заседание на РУС на 17.11.2021 г.

 

Уважаеми членове на РО София,

 

На 17.11.2021 г., сряда, от 13:00 ч., Ще се проведе заседание на РУС при следния дневен ред:

 

 

 

1.    Запознаване с резултата от гласуването по имейл на Протокол №10 / 07.10.21 г.

 

2.  Обсъждане и определяне размера на финансовата помощ на членове на РО София, които отговарят на определени критерии.

 

3.  Обсъждане на решение, взето от предходния Регионален управителен съвет с Протокол №1 /15.01.2021 г. в т.Разни, пункт 2 за промяна на списъка на хората, които получават 7,20 лв.  месечна такса за мобилен телефон.

 

 Обсъждане на платен абонаментен достъп до платформата Zoom, с цел подобряване качеството на излъчване на заседанията на РУС.

 

4.  Отчет за извършеното до момента по дейност достъпна среда. Докладва Румяна Димитрова.

 

5.    Разни:

 

-Информация за назначените лица по програмите за заетост към БТ Люлин и БТ Възраждане.

 

- Информация за дарителската кампания.

 

 

 

 За слушателите, които желаете да проследите нашата работа в реално време, предоставям линк, към който можете да се присъедините. И този път заседанието ще се излъчва през платформата Zoom, а след това ще предоставим и линк към някоя от облачните услуги, от която ще можете да си изтеглите целия запис.

 

Ето го и линка:

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83160750216