Премина първият успешен етап на съвместна работа между РО София и MentorMate, които обучават хора с увредено зрение за тестване на софтуер и реализация в IT сектора

Какви са възможностите за реализация на хора с увредено зрение в ИТ сектора?
Как МенторМейт помага на хора с увредено зрение да навлязат в сферата, разказват Йоана Лалова - лектор в програмата, и Жени Кючукова - Director of Quality and Process


 
Йоана Лалова - лектор в програмата за хора с увредено зрение на МенторМейт (вляво), и Жени Кючукова - irector of Quality and Process
През 2021 QA екипът на МенторМейт създаде специализирана обучителна програма за хора с увредено зрение, които имат желание да се развиват в софтуерното тестване за достъпност (accessibility testing). Как се роди идеята за подобна програма, какви кариерни възможности предлага, кой и как може да се включи в нея?  Йоана Лалова -  лектор в програмата, и Жени Кючукова - Director of Quality and Process, разказват повече пред Economy.bg.
Хората със зрителни увреждания ежедневно са изправени пред множество предизвикателства, които могат да преодолеят с помощта на модерните технологии и достъпни софтуерни продукти. Може ли да разкажете малко повече за тези технологии и последните иновации в тази посока?
Йоана: Тъй като наистина има много предизвикателства и препятствия пред това един незрящ човек да използва дадено софтуерно приложение, част от продуктите вече се разработват така, че да бъдат леснодостъпни за всеки. В момента screen reader (екранен четец) е технологията, която се използва най-много от хората с увредено зрение. Софтуерът инструктира компютъра да каже какво се визуализира на екрана, а потребителят навигира чрез клавиатурата до различни елементи от страницата. Мога да вметна, че ако софтуерният продукт не е създаден с идеята да бъде достъпен (accessible), то ползвателите могат да срещнат много трудности.  
Разкажете ни малко повече за Вашата обучителна програма за хора с увредено зрение, фокусирана над софтуерното тестване за достъпност. Как се роди идеята и какво Ви мотивира да я стартирате?
Жени: С програмата целим не само да обучим хората, но и след това да им помогнем да намерят професионална реализация като специалисти в осигуряването на достъпност на софтуер както в МенторМейт, така и извън компанията.
Идеята се роди докато обсъждахме услугите ни за тестване за достъпност с наш клиент. По време на преговорите осъзнахме, че перспективата на човек със специални потребности, обучен в сферата на софтуерното тестване, би допринесла много за достъпността на софтуера. Не след дълго се оказа, че мой съсед е Даниела Дамянова - председател на Териториална организация София-Юг към Съюза на слепите в България. Благодарение на нея успяхме да се свържем с още хора и да развием идеята. Освен да предложим обучение и реализация в МенторМейт, искаме да разширим професионалния диапазон и да потърсим възможности за нашите курсисти и в други компании.
Каква е равносметката от първото издание?
Жени: Имаме възможност да работим с хора, които притежават голям потенциал и възможности. Тяхната обратна връзка е ключът към създаването на едни изключително достъпни софтуерни продукти. Благодарение на работата с тях и ние самите подобрихме уменията си, открихме пропуските си в осигуряването на достъпност и научихме много за нуждите на тези потребители от първо лице.
Йоана: Смея да твърдя, че подобна програма е много полезна и за двете страни. Завършилите първото издание участници умеят да търсят проблеми в различните софтуери и да фокусират усилията си върху потенциалното им решение. Могат с лекота да разпознаят кога един софтуер е достъпен и кога не. Ние, като лектори, научихме много за проблемите, с които се сблъскват незрящите хора при използването на софтуерни продукти. Научихме се как да тестваме софтуера в още по-голяма дълбочина и имахме възможността да преосмислим ключова част от професията си с помощта на уникалната перспектива на участниците в програмата.
Кога е следващото издание и колко души планирате да обучите?
Жени: Все още планираме следващото издание, което се надяваме да стартираме в средата на март. До момента имаме двама записани, а групите ни няма да надвишават 5 души.
Кой и как може да се включи?
Жени: В момента си партнираме със Съюза на слепите в България - те ни помагат да намерим подходящи хора. Необходимо е кандидатите да могат да работят с компютър и да владеят добре английски език.
Как протича обучението и колко време продължава? Какви са лекторите?
Йоана: Обучението трае около 2 месеца. Първо има самостоятелна част, в която курсистите преминават през видео-/аудиоматериали, след което се запознават със създадения от нас наръчник. Когато курсистите натрупат базови теоретични знания, преминаваме към практическата част, в която тестваме вътрешен уебсайт, страница по страница и прилагаме наученото до момента.
Какви софтуерни продукти и функционалности тестват участниците в програмата?
Йоана: Основно използваме вътрешен софтуер, създаден за записване на деца на уроци по плуване. Функционалностите, които тестват, са разнообразни, като започнем от влизане в системата (login), регистрация, запазване на часове в специална форма и стигнем до извършване на плащане и използване на чатбот.
Какво се случва в края на обучението?
Жени: След обучението помагаме на завършилите курсисти да намерят професионална       реализация както в МенторМейт, така и извън компанията. Тестването за достъпност често пъти е на проектна база, затова искаме курсистите ни да имат колкото се може по-широк достъп до възможности и контакти.
Източник:
https://www.economy.bg/article/view/49664?fbclid=IwAR1NWHw82aq09r4KOWtZnG-oX08bWJPaCq84OrMapXKoKbozKcK8ryY6F44