Разширено заседание на РУС, април, 2022 г.

На 08.04.2022 г., петък, от 13:00 ч., ще се проведе заседание на РУС, на което ще присъстват и териториалните председатели.
То ще протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с резултата от гласуването по имейл на Протокол №1 / 26.01.22 г. от предходното заседание на РУС.
2. Обсъждане и приемане на отчет за първото тримесечие на 2022 година- финансов и организационен.
3. Обсъждане на програма за провеждане на културни, спортни, туристически и др. мероприятия до края на 2022 г.
4. Разни:
- Изпълнение на решения, взети на предходното заседание на РУС
- Разглеждане на молби за съдействие по жилищен въпрос на Филип Горанов и Десислав Димов
Заседанието ще се излъчва онлайн през платформата Zoom. Ето и покана към срещата:

Rumyana Dimitrova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Разширено заседание на РУС, април, 2022 г.
Time: Apr 8, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88101149750