От 29.06.2022 г. ССБ ще започне разпространението на новия български синтезатор за Операционни системи "Android" и "Windows"

 

От 29.06.2022 г.  стартира разпространяването на новоразработения програмен продукт за синтезирана реч Neural Speech Lab като се има предвид следното:

 

1.     Право да получат продукта имат всички деца или лица с 50 и над 50 % намалена работоспособност/ степен на зрително увреждане, определена с решение на ТЕЛК или друг овластен медицински орган.

 

2.     За получаване на софтуерния продукт и съответен лиценз за използването му е необходимо правоимащият да се регистрира на следния интернет адрес:

 

https://new.ssb-bg.net/neural-speechlab/

 

 

 

като задължително попълни полетата на регистрационната форма.

 

  1. След получаването на активационния ключ програмата се активира и е годна за работа.
  2. Сайтът за регистрация ще работи от 29.06.2022 г.
  3. Потенциалните потребители да имат предвид, че за да инсталират Neural Speech Lab под “Windows” или “Android”, трябва да разполагат със:

 

А) компютър, работещ с версия 7 или с някоя от по-новите версии на операционната система „Windows”;

 

Б) процесор, който поддържа AVX-2 инструкции (Advanced Vector Extension);

 

В) Потребителите, които ще използват синтезатора на мобилни устройства с “Android”, ще могат да инсталират синтезатора на версии на системата от 8 нагоре.

 

 Активационният ключ ще бъде предоставян само от осем оторизирани специалисти на ССБ.  Поради очаквания голям интерес е възможно забавяне при получаването на разрешението за ползване, за което молим за търпение и разбиране.

 

  1. За улеснение на потребителите, в сайта е предвидена помощ за начина на инсталиране на продукта.