Предстоящо заседание на РУС на 13.07.2022 г.

Уважаеми членове на РО София,

На 13 юли, сряда, от 13:00 ч. Ще се проведе заседание на РУС при следния дневен ред:

 

1.    Запознаване с резултата от гласуването на Протокол №5 / 03.06.22 г. и Протокол №6/10.06.2022 г. от допитване до членовете на РУС.

2.  Обсъждане и приемане на отчет за второто тримесечие на 2022 година- финансов и организационен.

3. Запознаване с утвърдения от УС на ССБ бюджет 2022 на РО София

4. Обсъждане на критерии за разпределяне на финансова помощ от субсидия на стойност  3700 лв.

5. Обсъждане и гласуване на постъпила молба за финансиране участието на ВГ „Феникс“ на фестивала за шлагерна и фолклорна песен „World folk 2022“ в гр. Поморие.

6. Предложение за награждаване на ВГ Люлин и Студио Мирикъл

7. Разни

-молба за съдействие от Ренета Георгиева за настаняване в общежитието на ССБ

- информация за проведеното Второ заседание на НОСП в гр. Обзор

 

Заседанието ще се излъчва онлайн през платформата Zoom. Ако някой има желание да проследи как ще протече работата на членовете на Управителния съвет на РО, може да се присъедини, като последва линка по-долу:

 

 

Rumyana Dimitrova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Редовно заседание на РУС

Time: Jul 13, 2022 01:00 PM Helsinki

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82515407489