Информация от Столична община за предстоящи ремонтни дейности в 6 агломерации на територията на София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с проведения разговор относно предстоящи инвестиционни намерения, по реализиране на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“
и с цел намаляване на неудобствата за гражданите от изпълнение на строително монтажни работи включващи доизграждане на канализация, в територията на шест
агломерации в гр. София, предоставяме необходимата Ви информация за да бъде сведена до знание на Вашите членове, в кои райони ще се извършват строителните
дейности, в какъв обхват и срок, както и временната организация на движението в зоните на строителните обекти и изместванията на маршрутите на масовия
градски транспорт.
С цел улеснение и създаване на комфорт на придвижване на гражданите в непосредствена близост до строителните обекти, при подадена от Вас информация сме
в състояние да окажем пълно съдействие, за придвижване на Вашите членове в зоните на строителния обект, като осигурим връзка и при необходимост придружител,
който да съдейства максимално за безопасно преминаване в зоната на строителния обект и в непосредствена близост до същия, както и информация относно местоположението
и поставянето на временни ограждения с цел обезопасяване на строителния обект.
На 18.10.2022г. започва изграждането на обект по ул. „Флора Кънева“, ул. „Проф. Лилия Гюлева“, ул. „о.т. 720 – о.т. 418а“, кв. „Кръстова вада – изток“,
СО, район „Лозенец
Очакваме от Вас информация, за конкретни Ваши членове собственици или ползватели на жилища в района, които биха имали нужда от съдействие за придвижване,
с цел осигуряване на безопасност и намаляване на неудобствата по време на изграждане на канализационната мрежа.  
За контакти,
Диана Цветкова - 0887 354 281
Иво Иванов - 0888 534 509